Xuất khẩu hạt điều tăng cả lượng và giá trị

Xuất khẩu hạt điều tăng cả lượng và giá trị


Tính chung cả xuất khẩu các sản phẩm phụ như dầu vỏ hạt điều, kim ngạch xuất khẩu hạt điều trong năm 2013 qua đạt khoảng 2 tỷ USD. Trên thị trường ở Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp ngành hạt điều Việt Nam vượt qua Ấn Độ để giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều nhân –Theo hiệp Hiệp hội Điều Việt Nam

Để đạt được kết quả đó, xuất khẩu hạt điều trong năm 2013 cho thấy được sự cố gắng rất lớn của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hạt điều, nhất là trong tình hình nền kinh tế còn nhiều khó khăn, sức tiêu thụ trên thị trường thế giới giảm.


Năm 2014, Hiệp hội Điều Việt Nam xác định chủ yếu ngành hạt điều khuyến khích các cơ sở, nhà máy đi vào chế biến năng suất hơn nữa, để đưa giá trị xuất khẩu lên khoảng 2 triệu USD và sản lượng xuất khẩu hạt điều vẫn đạt mức năm 2013. Nghĩa là tăng chủ yếu giá trị xuất khẩu.


Còn về nguyên liệu nhập khẩu hạt điều, khách hàng các nước Tây Phi cam kết trong năm 2014 sẽ dành nguyên liệu hạt điều thô bán cho Việt Nam, đủ để cân đối nguyên liệu chế biến tại các nhà máy tại Việt Nam.

Theo chinhphu.vn


Quảng cáo Hạt Điều
Copyright © 2014 Hạt điều Thanh Thanh, All right reserved